لوح | فتح خرمشهر؛ ضربه قاطع و پایانی به دشمن

شهید حاج قاسم سلیمانی: خرمشهر، مهمترین شهر ما در اسارت دشمن بود، با فتح خرمشهر دشمن بلافاصله از همه‌ی جبهه‌های دیگر عقب نشینی کرد. فتح خرمشهر، ضربه قاطع و پایانی بود که دشمن را در داخل خاک ما به‌طور کامل شکست داد و تاثیر آن در سرنوشت جنگ بسیار اساسی و مهم بود.

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم‌، براساس «سخنرانی شهید حاج قاسم سلیمانی در سالروز گرامیداشت فتح خرمشهر؛ تهران ۱۳۸۵» لوح « فتح خرمشهر؛ ضربه قاطع و پایانی به دشمن» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/03/03 17:46 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس