لوح | فلسطین؛ دانشگاه انسانیت

PALESTINE; THE UNIVERSITY OF HUMANITY

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، با حمایت از مردم مظلوم فلسطین، لوح «فلسطین؛ دانشگاه انسانیت» را منتشر کرد.

 

دانلود یکجا 1403/02/12 12:14 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس