لوح | «كَرامَتَنَا الشَّهادَة»

بنیاد مکتب حاج‌قاسم به شان رفیع شهدای حملات تروریستی در آستان مقدس حضرت احمد بن‌ موسی‌ الکاظم (شاهچراغ) لوح «كَرامَتَنَا الشَّهادَة» را منتشر کرد.

 

 

دانلود یکجا 1402/05/24 16:02 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس