لوح | مادران غزه

نام تمام مادران غزه «صبر» است

“صبر” هو اسم كلّ أمّهات غزّة

“patience” is the name of all mothers of Gaza

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به پاسداست مقام مادران صبور و مقاوم غزه، لوح «مادران غزه» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/12/19 18:02 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس