لوح | ما ملت شهادتیم

مکتب حاج قاسم به مناسبت چهلمین روز شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان، لوح «ما ملت شهادتیم» را منتشر کرد.

 

دانلود یکجا 1402/11/21 11:31 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس