لوح | ما هیچ شبی نمی‌خوابیم

شهید حاج قاسم سلیمانی: ما هیچ شبی نمی‌خوابیم؛ مگر اینکه به دشمن‌مان فکر کنیم.

 

بنیاد مکتب حاج قاسم براساس بیانات شهید سلیمانی، لوح «ما هیچ شبی نمی‌خوابیم» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/07/24 11:38 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس