لوح | محرقة الخیام في رفح

RAFAH HOLOCAUST 2024

محرقة الخیام في رفح

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، با محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در بمباران چادرهای آوارگان فلسطینی در رفح، لوح «محرقة الخیام في رفح» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1403/03/23 10:17 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس