لوح | مسجد الاقصی

شهید حاج قاسم سلیمانی: همه‌ دعوای ما در عالم اسلام با غرب بر سر یک مسجد است. همه‌ وحدت ما هم در عالم اسلام بر سر یک مسجد است.

همه این جنگ بر سر مسجدالاقصی است. همه این توطئه‌های حول عالم اسلامی هم بر سر همین مسجد است و همه آن چیزی که می‌توانست و می‌تواند عالم اسلامی را وحدت ببخشد، یک مسجد است.

۲۹ مرداد ۹۶

 

 

بنیاد مکتب حاج قاسم براساس بیانات شهید سلیمانی، لوح «مسجد الاقصی» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/08/13 14:27 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس