لوح | مسلمان نیست!

شهید حاج قاسم سلیمانی: دفاع از فلسطین، مصداق واقعی دفاع از اسلام و قرآن است و هرکس ندای شما را بشنود و به یاری شما نشتابد مسلمان نیست!

 

بنیاد مکتب حاج قاسم براساس بیانات شهید سلیمانی، لوح «مسلمان نیست!» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/07/26 15:56 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس