لوح | نزد سیمرغ نشاید که رجزخوانی کرد

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس «عملیات وعده صادق»، لوح «نزد سیمرغ نشاید که رجزخوانی کرد» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1403/02/02 15:18 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس