لوح | وارثان قدس

قد می‌کشی، آزاد خواهی کرد فردا را…

 

بنیاد مکتب حاج قاسم، براساس حماسه طوفان الاقصی، لوح «وارثان قدس» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/09/04 09:34 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس