لوح | وعده صادق (5)

روزی تنبیه ابرهه با سجیل
روزی فرعون و موج طوفانی نیل

این وعده صادقی‌است که می‌گفتیم تنبیه رژیم غاصب اسرائیل

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس وعده صادق تنبیه رژیم غاصب اسرائیل، لوح «وعده صادق» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1403/01/27 16:43 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس