لوح | وقت آن است بترسید از این خنجرها

وقت آن است بترسید از این خنجرها

آن الاوان لتخافوا من هذه الخناجر

 

بنیاد مکتب حاج قاسم، براساس حماسه طوفان الاقصی، لوح «وقت آن است بترسید از این خنجرها» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/09/21 11:06 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس