لوح | پایان اسرائیل

The end of Israel

 

بنیاد مکتب حاج قاسم، براساس حمایت از مقاومت مردم مظلوم فلسطین، لوح «پایان اسرائیل» را منتشر کرد.

دانلود یکجا 1402/08/19 13:32 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس