محسن الهی

شهید حاج قاسم سلیمانی:‌ دختر عزیزم! من متعلق به آن سپاهی هستم که نمی خوابد و نباید بخوابد تا دیگران در آرامش بخوابند. آرامش من فدای آرامش آنان بشود و بخوابند.

 لحظاتی از دیدار شهید سلیمانی با دختران شهدای مدافع حرم

1402/03/07 15:18 محسن الهی


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس