محمد نظری

تو کیستی که من اینگونه بی تو بی تابم…

شب از هجوم خیالت نمی‌برد خوابم.

1402/03/21 11:57 محمد نظری


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس