محیا میرزایی پور 13 ساله از شیراز

شربتی از لبِ لعلش نچشیدیم و بِرَفت

رویِ مَه پیکرِ او سیر ندیدیم و برفت

گویی از صحبتِ ما نیک به تنگ آمده بود

بار بربست و به گَردش نرسیدیم و برفت

 

1401/11/23 17:06 محیا میرزایی پور


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس