مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم بازدید کرد

حامد علامتی در سومین روز نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مکتب حاج قاسم، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در روز سوم نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم بازدید کرد.

علامتی در بازدید از غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اظهار داشت: کتاب‌های خوبی در بنیاد مکتب حاج قاسم در بخش کودک و نوجوان برای شهید سلیمانی چاپ شده است.

وی درباره همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با بنیاد مکتب حاج قاسم گفت: ما می‌توانیم رفتار، منش و کردار حاج‌قاسم را برای برخی نویسندگان و تصویرگران‌مان بیان کرده و آنها برای شهید عزیزمان قلم بزنند.

وی خاطر نشان کرد: در بخش دیگری از همکاری می‌توانیم کتاب‌های چاپ شده بنیاد مکتب حاج قاسم را برای مراکز کانون خریداری کنیم.

 دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس