«مدیریت معنوی»

شهید حاج قاسم سلیمانی:
آن دکل‌های عریان جلوی ده‌ها تانک را
جلوی چشم خودمان مجسم کنیم
که یک جوان یا دو تا جوان
بالای آن دکل‌های عریان
در حالی که باران تیرهای تانک
آن دکل را به این صندوقچه کوچک را
نشانه رفته بود،
آن بالا او ایستاده بود از آن بالای دکل آن قطرات خونی که بر این دکل می ریخت آن باید نشان داده بشود.

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس گزیده‌ای از بیانات ماندگار شهید حاج قاسم سلیمانی ویدیوکست‌ «مدیریت معنوی» را منتشر کرد.

1402/03/20
0
13:46


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس