مستند «فرزندان جبل عامل»

این مستند به نقش اساسی امام موسی‌صدر در تشکیل مقاومت لبنان می‌پردازد.

این مستند روایتی‌ از دلایل شکل‌گیری هسته اصلی مقاومت لبنان و نقش اصلی و اساسی امام موسی‌صدر در تشکیل این گروه همچنین معرفی اشخاص تأثیرگذار و ادامه‌دهنده راه امام موسی‌صدر می‌باشد.

جبل عامل یکی از مناطق شیعه‌نشین جنوب لبنان و همسایه‌ اسرائیل است. مردمان جبل عامل با مقاومت متولد می‌شوند، زندگی می‌کنند و می‌میرند؛ آنچنان‌که همه افتخارات تاریخ لبنان همیشه یک ریشه درمقاومت جنوب داشته و دارد.

«فرزندان جبل عامل» مرور مختصری است بر مقاومت فرزندان جبل عامل، امام موسی صدر، سیدعباس موسوی و سیدحسن نصرالله.

این مستند از تولیدات روایت فتح است و کارگردانان آن حسین محمودیان و سید احسان اصغرزاده می‌باشند.



دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس