مشکل امروز ما

شهید حاج قاسم سلیمانی: یک مشکلی که ما داریم امروز و دیروز این نبود.
دیروز هر آنچه وجود داشت حقیقی بود، ظاهر و باطن یکی بود.
اما وقتی ظاهر و باطن دو تا می‌شود، این اثر خیلی بد تربیتی دارد.

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس گزیده‌ای از بیانات ماندگار شهید حاج قاسم سلیمانی ویدیوکست‌ «مشکل امروز ما» را منتشر کرد.

1402/06/18
0
13:10


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس