ملت ایران ایستاده است

شهید حاج قاسم سلیمانی: ملت ایران به رغم فشار، انحصار و محاصره سرپا باقی مانده و‌ رشد می‌کند.

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم  کلیپ نوشت «ملت ایران ایستاده است» را منتشر کرد.

1402/01/12
0
10:22


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس