مهدی طهماسبی

دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مقاومت: بینش دفاع از فلسطین و خطر آمریکا و اسرائیل که امام خمینی ۶۰ سال آن را مطرح می‌کرد توسط امام خامنه‌ای و فرماندهانی مثل شهید سلیمانی ادامه دارد.

1402/03/21 13:04 مهدی طهماسبی


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس