موشن کلیپ | شهید الهام بخش

سید حسن نصرالله: تأثیر و الهام بخشی برخی از شهدا فراتر از زمان و مکان است، شهدایی هستند که بر نسلی پس از نسل دیگر تأثیر گذارند و برخی از آن‌ها تا روز قیامت بر بشریت تأثیرگذارند.ما معتقدیم که براساس قرائن موجود الهام بخشی و تأثیر حاج قاسم سلیمانی به عنوان یک شهید، یک فرمانده بزرگ ، حداقل برای نسل‌ها باقی خواهد ماند.

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس بخشی از بیانات سیدحسن نصرالله، موشن کلیپ «شهید الهام بخش» را منتشر کرد.

1402/10/03
0
15:00


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس