«محمدرضا کائینی» نویسنده و پژوهشگر:

مکتب حاج قاسم موظف به تولید آثاری است که مانند آن را جای دیگری نتوان یافت

«محمدرضا کائینی» نویسنده و پژوهشگر تاریخ، اندیشه و مکتب شهید «سلیمانی» را دارای ظرفیتی والا دانست که تبیین این ظرفیت نیازمند تولیدات محتوایی مستند، قوی و بکر است.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مکتب حاج قاسم، «محمدرضا کائینی» نویسنده و پژوهشگر تاریخ در چهارمین روز فعالیت غرفه انتشارات «مکتب حاج قاسم» بازدیدی از آثار ارائه شده توسط این انتشارات داشت.
وی در گفتگو با اعضای فعال انتشارات تاکید کرد: اندیشه و شخصیت حاج قاسم جایگاهی ویژه و ظرفیتی والا دارد که باید با تولیدات مستند و صحیح و منطبق با واقعیت تبیین و حراست شود و اگر این جایگاه با آثار ضعیف مخدوش شود، دیگر چیزی از آن باقی نمی‌ماند.

کائینی تاکید کرد: بواسطه محبوبیت شهید سلیمانی، عموم مخاطبان مکتب حاج قاسم را به نوعی خانه خود می‌دانند و آثار این مکتب را بر آمده از خانواده می‌دانند و همین امر به کار اصالت می‌دهد.

این نویسنده و پژوهشگر خاطرنشان کرد: تولیدات آیین مکتب در قالب‌های مختلف باید به گونه‌ای باشد که جای دیگری نتوان آنها را پیدا کرد. آثاری جذاب و بکر که نادیده و ناشنیده باشد و هیچ کسی نتواند خلاف آن را ثابت کند و با این بیانیه ماموریت اگر مکتب حاج قاسم حتی ده عنوان کتاب خوب منتشر کند که در تاریخ به عنوان کتاب مرجع، ماندگار شود، می‌توان گفت به وظیفه خود عمل کرده است.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس