معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در بازدید از غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم:

مکتب شهید سلیمانی باید تبیین و مکتوب شود

علی باقری گفت: کارهایی که برای شهید سلیمانی در حوزه نشر انجام می‌شود موثر خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مکتب حاج قاسم، علی باقری معاون سیاسی وزیر خارجه ایران عصر امروز (جمعه) طی بازدید از غرفه بنیاد مکتب حاج قاسم در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران درباره فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه نشر برای معرفی شخصیت شهید سلیمانی اظهار داشت: کارهایی که برای شهید سلیمانی در حوزه نشر انجام می‌شود موثر خواهد بود.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه جامعه نسبت به شهید سلیمانی عطش دارد، ادامه داد: مکتب شهید سلیمانی باید تبیین و مکتوب شود.

وی درباره کتاب‌های چاپ شده در حوزه کودک و نوجوان در راستای معرفی شخصیت شهید سلیمانی یادآور شد: کتاب‌های خوبی در حوزه کودک و نوجوان برای شخصیت شهید سلیمانی چاپ شده است.دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس