نصب دیوارنگاره جدید بنیاد مکتب حاج قاسم در بیروت

نصب دیوارنگاره جدید بنیاد مکتب حاج قاسم در بیروت به مناسبت «روز جهانی قدس»

▪️نقاشی : برادر عزیز حسن روح الامین
▪️نشان نوشتاری: استاد ارجمند مسعودنجابتی

1402/01/24 05:28 4
1
2
3
4


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس