«نطق سلیمان»

کتاب «نطق سلیمان» مجموعه سخنرانی‌های دسته‌بندی شده سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است.

متن کامل 18 سخنرانی از شهید حاج‌قاسم سلیمانی که طی سال‌های 1385 تا 1397 ایراد گردیده است، در این کتاب پیاده‌سازی و محوربندی شده است. این مجموعه بالغ بر 15 ساعت بیانات شهید سلیمانی بوده است که کلیدواژه‌های پرتکرار در هر سخنرانی، مطرح و مصورسازی شده است.

کتاب «نطق سلیمان» توسط انتشارات دانشگاه جامع امام‌حسین(ع)  گردآوری و تدوین شده است.

 دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس