نقاشی شنی | حرف آخر

نقاشی شنی «حرف آخر» قسمت اول | مردم

 

شهید حاج قاسم سلیمانی:

نکته‌ای کوتاه خطاب به سیاسیون کشور؛ در دوره حکومت و حاکمیت خود در هر مسئولیتی، احترام به مردم و خدمت به آنان را عبادت بدانند و خود خدمتگزار واقعی، توسعه‌گر ارزش‌ها باشند، نه با توجیهات واهی، ارزش‌ها را بایکوت کنند.

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس بخش‌هایی از وصیت نامه الهی، سیاسی شهید حاج قاسم سلیمانی، کلیپ نقاشی شنی «حرف آخر» را منتشر کرد.

 

 

1402/09/15
0
14:05


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس