نقاشی شنی | رفیق (10)

سید رضی موسوی: شهیدسلیمانی می‌دانست به سمت محل شهادتش می‌رود.

بنیاد مکتب حاج‌قاسم،به مناسبت شهادت سردار پرافتخار سپاه اسلام «سیدرضی موسوی»، نقاشی شنی «رفیق» را منتشر کرد.

1402/10/09
0
18:13


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس