نقاشی شنی | رفیق (11)

شهید حاج قاسم سلیمانی: شهید عابدینی این سه خصلت را به طور جامع در درون خودش داشت؛ معنویت بالا به تمام معنا، شجاعت برخواسته از ایمان، توانمند در مدیریت بحران.

 

بنیاد مکتب حاج قاسم براساس بخشی از سخنرانی شهید سلیمانی نقاشی شنی «رفیق (11)» را منتشر کرد.

1402/10/11
0
12:59


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس