نقاشی شنی | رفیق (12)

شهید حاج قاسم سلیمانی:شهید خوش‌لفظ برای شهادت اصرار و التماس می‌کرد.

 

بنیاد مکتب حاج قاسم براساس بخشی از سخنرانی شهید سلیمانی نقاشی شنی «رفیق (12)» را منتشر کرد.

1402/10/13
0
14:52


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس