نقاشی شنی | رفیق (13)

شهید حاج قاسم سلیمانی: از خدا می‌خواهیم همه جامعه ما و جوانان ما را «حسین بادپا» گونه به بار آورد.

 

بنیاد مکتب حاج قاسم براساس بخشی از سخنرانی شهید سلیمانی نقاشی شنی «رفیق (13)» را منتشر کرد.

1402/11/08
0
16:37


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس