نقاشی شنی | رفیق (16)

شهید حاج قاسم سلیمانی: شهید حسین قمی هرچه بحران سخت‌تر می‌شد شجاعت و قدرت احاطه‌اش بر بحران و اداره بحران بیشتر می‌شد.

 

بنیاد مکتب حاج قاسم براساس بخشی از سخنرانی شهید سلیمانی نقاشی شنی «رفیق (16)» را منتشر کرد.

1402/12/01
0
13:15


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس