نقاشی شنی | رفیق (17)

شهید حاج قاسم سلیمانی: حسین‌جان! شهادت می‌دهم که سی سال با اخلاص و پاکی و سلامت و صداقت زندگیت را فدای اسلام کردی. تو بی‌نظیری در وفا، صداقت، اخلاص و کتمان سر.

 

بنیاد مکتب حاج قاسم براساس بخشی از سخنرانی شهید سلیمانی نقاشی شنی «رفیق (17)» را منتشر کرد.

1402/12/06
0
11:06


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس