نقاشی شنی | «رفیق 2»

شهید حاج قاسم سلیمانی: من مثال می‌زنم خدمت شما، مهدی عادی نبود! این فرمانده‌ی شما بود توی صحنه‌ی جنگ! وقتی شهید شد توی یک گودال بود، در نوک. اون روز برادر مهدی شهید شده بود، حمید جا مونده بود. من هیچ حس نکردم، یه جوان رعنایی… هیچ حس نکردم؛ هیچ آثاری را از غم در چهره‌ی او ندیدم. وقتی می‌خواستند جنازه‌ی برادر او را بیاورند نگذاشت…! گفت: اگر توانستید دیگران را بیاورید، جنازه‌ی برادر من را بیاورید!

 

بنیاد مکتب حاج قاسم به مناسبت هفته دفاع مقدس، نقاشی شنی «رفیق 2» را منتشر کرد.

1402/07/01
0
14:35


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس