نقاشی شنی | رفیق (20)

شهید حسین امیر عبداللهیان: «امثال سردار سلیمانی در هر قرن، یک‌بار بیشتر تکرار نمی‌شوند.»

 

بنیاد مکتب حاج قاسم براساس روایت شهید حسین امیر عبداللهیان از شهید سلیمانی، نقاشی شنی «رفیق» را منتشر کرد.

1403/03/06
0
12:30


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس