نقاشی شنی | «رفیق (5)»

شهید حاج قاسم سلیمانی: شهید احمد کاظمی اولین فرمانده‌ای بود که همراه نیروهای خود، وارد خرمشهر شد. او با رفتن خودش همه ما را آتش زد.

 

 

بنیاد مکتب حاج قاسم به مناسبت هفته دفاع مقدس، نقاشی شنی «رفیق (5)» را منتشر کرد.

1402/07/05
0
17:02


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس