نقاشی شنی | «رفیق (6)»

شهید حاج قاسم سلیمانی در وصف شهید محمد حسین یوسف‌الهی: يك روز در حالي كه اورکتش روي شانه هايش بود و جوراب به پا نداشت، آمد پيش من، نگاهي به او انداختم. لبخند زيبايي بر لبانش نشست. حقيقت آن لبخند، عظمت داشت.
گفت: من داشتم نماز مي خواندم با اين حال وقتي گفتند شما با من كار داريد، خواستم اوركت و جوراب بپوشم به خودم گفتم: حسين! پسر غلامحسين! تو پيش خدا اين جوري رفتي، پيش فلاني ميخواي اون جوري بري؟!

 

بنیاد مکتب حاج قاسم به مناسبت هفته دفاع مقدس، نقاشی شنی «رفیق (6)» را منتشر کرد.

1402/07/08
0
11:48


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس