نقاشی شنی | رفیق (8)

شهید حاج قاسم سلیمانی: آزاده ما (شهید شهسواری) با دست بسته در میان مسلحین که او را احاطه کرده بودند، سرش را چرخاند و فریاد زد مرگ بر صدام، ضد اسلام…

 

بنیاد مکتب حاج قاسم براساس بخشی از سخنرانی شهید سلیمانی نقاشی شنی «رفیق (8)» را منتشر کرد.

1402/10/04
0
10:46


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس