نقاشی شنی | رفیق (9)

شهید حاج قاسم سلیمانی:شهید زنگی آبادی خودش یک لشکر بود، همه امید ما بود، جزو ستون‌های لشکر ما بود که محلی به تیر و ترکش نمیذاشت.

 

بنیاد مکتب حاج قاسم براساس بخشی از سخنرانی شهید سلیمانی نقاشی شنی «رفیق (9)» را منتشر کرد.

1402/10/09
0
16:16


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس