نماهنگ | تو هم باید شهید بشی

سید حسن نصرالله: ما این شهید عزیز و فرمانده پارساو مجاهد را بیش از سی سال است که می‌شناسیم، او با ما بود.
به معنای واقعی کلمه مجاهد ، یاور، پشتیبان و  یاری رسان ما بود.

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم،به مناسبت چهلمین روز شهادت سردار سرافراز سپاه اسلام سید رضی موسوی، نماهنگ«تو هم باید شهید بشی» را منتشر کرد.

1402/11/14
0
10:20


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس