نماهنگ | سلاح به دست گرفتم برای آن آواره در حال فرار و تعقیب

شهیدحاج قاسم سلیمانی: هرگز نمی‌خواستم سلاح به دست بگیرم.سلاح به دست گرفتم برای آن آواره در حال فرار و تعقیب.

 

مکتب حاج قاسم به مناسبت چهارمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی، نماهنگ «سلاح به دست گرفتم برای آن آواره در حال فرار و تعقیب» را منتشر کرد.

1402/10/12
0
16:59


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس