نماهنگ | سلاح به دست گرفتم برای دفاع از آن زن هراسان

شهید حاج قاسم سلیمانی: هرگز نمی‌خواستم سلاح به دست بگیرم؛ سلاح به دست گرفتم برای دفاع از آن زن هراسان.

 

مکتب حاج قاسم به مناسبت چهارمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی، نماهنگ «سلاح به دست گرفتم برای دفاع از آن زن هراسان» را منتشر کرد.

 

1402/10/11
0
17:56


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس