نماهنگ | سلاح به دست گرفتم برای مقابله با آدم کشان (۲)

شهید حاج قاسم سلیمانی: هرگز نمی‌خواستم سلاح به دست بگیرم، سلاح به دست گرفتم برای مقابله با آدم کشان.

 

مکتب حاج قاسم به مناسبت چهارمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی، نماهنگ «سلاح به دست گرفتم برای مقابله با آدم کشان» را منتشر کرد.

1402/10/13
0
15:05


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس