نماهنگ | شهید القدس

بگذار در فلاخنت آتش به جای سنگ
رقص هزار شعله سرکش به جای سنگ

ای کهنه هم نبرد سلاحم از آن تو
اینک تو و کمانی از آرش به جای سنگ

ای وارث فلاخن داود و کوه طور!
بگذار در فلاخنت آتش به جای سنگ

✍️شاعر:  دکتر محمدمهدی سیار
🎼 خواننده: امیرحسین سمیعی
🎞️کارگردان: ایمان حیدری

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، به مناسبت روز جهانی قدس، نماهنگ «شهید القدس» را منتشر کرد.

1403/01/17
0
19:43
دانلود


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس