محسن قاجاریان

شهید حاج قاسم سلیمانی: هرگز نمی‌خواستم سلاح به دست بگیرم…

سلاح به دست گرفتم برای آن زن هراسان و آن طفل وحشت‌زدۀ بی‌پناه و برای مقابله با آدم‌کُشان

1402/11/14 17:28 محسن قاجاریان


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس