وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ (2)

🔹وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ

🔹זה הבטחה שאיננה שקר

🔹اين وعده‌اى است عارى از دروغ.

🔹That is promise not to be belied

 

بنیاد مکتب حاج‌قاسم، براساس وعده صادق تنبیه رژیم غاصب اسرائیل، لوح «وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ» را منتشر کرد.

 

 

 

دانلود یکجا 1403/01/27 17:06 1
1


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس