«ویژگی امام خمینی»

شهید حاج قاسم سلیمانی:
امام اولین کاری که کرد
سیلی زدن به ترس بود.
اول ترس را در حوزه
و در طلاب کشت،
بعد ترس را در جامعه کشت.
وقتی امام این خوف را شکست
امامی که در زمان خودش،
خواندن اعلامیه‌های امام
رعب آور بود،
امام آن سخنان آتشین و بلند را بیان کرد.
در روز اول که هیچ کس با او نبود
گفت خدا
و در روز آخر که همه ملت با او بودند
نه این ملت
ملت‌های متعددی با او بودند
امام باز فرمود خدا
این رمز موفقیت امام[خمینی] بود.

بنیاد مکتب حاج‌قاسم براساس گزیده‌ای از بیانات ماندگار شهید حاج قاسم سلیمانی ویدیوکست‌ «ویژگی امام خمینی» را منتشر کرد.

1402/03/16
0
11:53


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس