پیروزی تضمین شده

رهبر معظم انقلاب: مسئله فلسطین، یک مسئله انسانی است. بیرون کردن میلیون‌ها انسان از خانه و مزرعه و محل زندگی و کسب خود، آنهم با قتل و جنایت، هر وجدان انسانی را آزرده و متاثر می‌کند و در صورت همت و شجاعت به مقابله وادار می‌سازد.

بنیاد مکتب حاج‌قاسم با بازخوانی جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی کلیپ «پیروزی تضمین شده» را منتشر می‌کند.

1401/11/09
0
16:15


دیدگاهی ثبت نشده است

فراخوان کنگرۀ ملی شعر شهید القدس